04.02.2016 13:02

<<<  |  >>>

pouze podklady v kronice

2001/11 - začátek spolupráce s Janou Kovářovou, oficiální zřízení ze strany města

2001 podzim - provizorní udržovací zkoušení