Oj, oj, oj

23.10.2014 12:19

valašské lidové písně - upr. Zdeněk Lukáš (1928-2007),

MK70 - Slavnostní jubilejní zpívání - - - ST_28.5.2014

Repertoár ...