Postup při rekonstrukci stránek - old

04.12.2015 09:15

Postup při rekonstrukci stránek od r. 2001

1) Upravit menu / všechny roky / všechny akce
    - otevřít ARCHIV, resp. "Mapa stránek" a ve druhém okně "Odkazy ..." / stoletý kalendář ...
    - do zadání na papíře doplnit zkratky názvů dnů DD - viz "Odkazy ..." / stoletý kalendář ...
    - dle doplněného zadání na papíře opravit text názvu stránky a doplnit datum konání akce ve formátu " - - - DD_d.m.r."
 

2) Postupně projít všechny stránky a doplnit do nich (pokud tam ještě není) nový obsahový blok
    - při procházení je možno využít existující šipky k listování
    - existující obsahové bloky na stránkách NERUŠIT x, ale zatím ponechat pro kontrolu !!!
 

3) postup při doplnění bloku do aktuálně zobrazené stránky

    - Články / přetáhnout okénko "Nová rubrika", potvrdit název "OK", potvrdit výzvu "publikovat"

    - v rámci bloku vytvořit "Nový článek" s následujícím obsahem
         Název:    vložit 1 mezeru
         Datum:   nastavit datum konání akce - pokud je známa, tak i hodinu (pro MK je 19:00)

         do textu nového článku napsat
               <<<  |  >>>  -  místo konání akce (jednotnou formulací !)

         k šipkám doplnit odkazy na předcházející a následující akci (ikona zeměkoule / stránka)

         Publikovat